THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Trường MN Rạng Đông xin thông báo đến úy phụ huynh việc tuyển sinh như sau: 

* Tuyển sinh từ ngày 03/08/2021 đến ngày 31/8/20210

* Độ tuổi từ 13 tháng đến 72 tháng tuổi

* Địa chỉ: Ấp Liên Lộc- Xã Xà Bang- Huyện Châu Đức- BRVT