THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Trường MN Rạng Đông xin thông báo đến phụ huynh về việc tuyển sinh như sau:

- Tuyển sinh từ ngày:03/8/2021 đến 31/8/2021

- Độ tuổi từ: 13 đến 72 tháng tuổi

- Địa chỉ: ấp Liên Lộc- xã Xà Bang- Huyện Châu Đức- BRVT